bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Prowadzone ewidencje, rejestry i składnica akt

1. Księga ewidencji dzieci.
2. Informacja o gotowości dziecka.
3. Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych.
4. Ewidencja pieczątek.
5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
6. Zarządzenia dyrektora szkoły.
7. Rejestr pracowników.
8. Akta osobowe pracowników.
9. Ewidencja urlopowa.
10. Ewidencja chorobowa.
11. Księgi inwentarzowe.
12. Rejestr korespondencji.
13. Rejestr wypadków.
14. Ewidencja upoważnień.

Składnica akt oraz sposoby i zasady udostępniania danych w niej zawartych.

Komórki prowadzące: dyrektor szkoły, biuro administracji
• Rejestrów zawierajacych dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).

• Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły
osobom upoważnionym na ich wniosek.


Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym
na terenie placówki.Opublikował: Elżbieta Kubiak
Publikacja dnia: 21.07.2015
Podpisał: Elżbieta Kubiak-Gaszyk
Dokument z dnia: 21.07.2015
Dokument oglądany razy: 837